• +90 212 514 95 86
  • istanbul@esam.org.tr
  • Türkiye / istanbul
Haberler
Dünyada da kişi başına düşen gelir artıyor!

Dünyada da kişi başına düşen gelir artıyor!

Gerek Türkiye’de gerek dünyada kişi başına düşen gelirde her geçen sene artış olmakta. Ancak adil bir ekonomik düzenin bulunmaması bu gelişmenin toplumun lehine değil aleyhine sonuçlanmasına sebebiyet vermekte. 

Gerek Türkiye’de gerek dünyada kişi başına düşen gelirde her geçen sene artış olmakta. Ancak adil bir ekonomik düzenin bulunmaması bu gelişmenin toplumun lehine değil aleyhine sonuçlanmasına sebebiyet vermekte. Zira fakir daha fakir, zengin daha zengin olmakta ve müreffeh bir yaşam sürenlerden ziyade sefalet içinde bir yaşam sürenlerin sayısı artmaktadır.

Bunun bir örneğini de 2013 yılında yaşadık. Her sene olduğu gibi geçtiğimiz sene de dolar milyarderlerinin sayısı arttı. Ancak bu sene büyük bir fark vardı. Artış hızı %50’lere ulaştı. Bu durum faizci kapitalist nizamın hızla artan eşitsizlikle eş anlamlı olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Zira Ekomonik Araştırmalar Direktörümüzün kaleme aldığı “Faizsiz ve Kalkınmış Bir Ekonomiye Geçiş İçin Yol Haritası” başlıklı sunumda da bu konuya dikkat çekilmiş, son 2 asırda en zengin ve en fakir 5 ülke arasındaki uçurumun büyümesi şu tablo ile ifade edilmişti:

Haberin detayları:

Adil olmayan ve zalim bir sömürü düzenine teslim olan dünyada, gelir insafsızca “kaymak bir tabaka”nın elinde toplanıyor. Milyarlarca insan asgari düzeyde bir geçim şartlarına ve insanca yaşama olanaklarına sahip değilken, dünyanın “elitleri” inanılmaz servetlerine servet katıyor. Dünyadaki 300 tane milyarderin toplam serveti, 3.7 trilyon doları bulurken, 2013’te listeye 109 yeni milyarder daha girdi. En zengin 300 milyarder, resmen dünyanın kaymağını yiyor.

Tam Bir Harami Düzeni Kurulmuş

Dünyadaki gelir adaletsizliği, milyarlarca insanı asgari şartlarda yaşamaya zorlarken, “kaymak tabaka” ise gününü gün etmeyi sürdürüyor. Credit Suisse’in açıkladığı 2013 Küresel Zenginlik Raporu’na göre dünya nüfusunun sadece yüzde 0.000004’ünü oluşturan 300 kişi, birçok ülkeyi geride bırakarak dünya üzerindeki toplam varlığın yüzde 1.5’ine sahip bulunuyor. 2013 yılında daha da semiren bu 300 milyarderin toplam serveti ise 3.7 trilyon doları buldu. Türkiye’nin milli gelirinin 780 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, “milyarderler” Türkiye’yi 5 kez satın alacak güce sahip. Öte yandan, dünya üzerindeki 1.1 milyar kişi ise, günlük 4 dolara çalışıyor ve bu kişiler de “orta halli” kabul ediliyor!

Mutlu Azınlık Gemisini Yürütüyor

Dünya üzerinde hüküm süren kapitalist ve zalim sömürü düzeni, dünyanın tüm gelir kaynaklarını kendine bağlıyor ve haksız bir zenginliğe kavuşuyor. Yüzyıllarca dünyaya hükmeden, milyarlarca insanı sömüren, ülkeleri tarumar edip kaynaklarını yağmalayan kapitalizm, kendi yolundan giden Türkiye gibi ülkelere de zehrini akıtıyor. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de, zengin ile yoksul arasındaki uçurumu yakından hissediyor. Türkiye’de en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasındaki gelir farkı 8 kat olurken; “en zengin yüzde 20” toplam gelirden yüzde 46.6, “en yoksul yüzde 20” ise sadece yüzde 5.9 pay alabiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir