• +90 212 514 95 86
  • istanbul@esam.org.tr
  • Türkiye / istanbul

Kurumsal

ESAM ( Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ), 1969 yılında inanan bir grup teknokrat, ilim adamı, siyasetçi ve iş adamının bir araya gelerek kurdukları bir araştırma ve çözüm üretme Merkezidir.

ESAM, Türkiye’nin ilk düşünce ve strateji üretme merkezi olarak, çalışmalarını şimdiye kadar birçok hükümet başkanları, bakanlar, parlamenterler, ilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamlarının katılımlarıyla sürdürmüştür.

ESAM’ın kuruluş ve çalışmalarında Milli Görüş Lideri ve T.C. 54.Hükümet Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın önemli destek ve katkıları olmuştur.

ESAM’ın 1970’li yılların başında Türkiye’nin siyaset gündeminde yer alan Milli Görüş hareketinin fikri ve siyasi yaklaşımlarının araştırılmasında önemli katkıları olmuştur.

ESAM, Milli Görüş’ün Türkiye’de siyasal iktidarlara koalisyon ortağı olarak katıldığı dönemlerde “Milli Sanayileşme Stratejisi”ni geliştirmede aktif rol oynamıştır.

ESAM’ın 1980’lerin sonunda Milli Görüş hareketi tarafından gündeme getirilen “Adil Düzen” çalışmalarına önemli katkıları olmuştur.

ESAM, 1990’larda “Yeni Bir Dünya”nın kurulmasında önemli bir adım olarak atılan D–8 Teşkilatı’nın kurulmasında ve tanıtılmasında da öncü bir görev üstlenmiştir.

ESAM, her sene D–8 Ülkelerinin temsilcilerinin ve kurucularının katıldığı D–8 anma toplantısı düzenlemektedir.

ESAM, ayrıca 1992 yılından beri her sene İstanbul’da düzenlenen Müslüman Topluluklar Birliği (MTB) Konferansına da ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmalarda D-8’ler çekirdeğinin etrafında oluşacak olan D–60 ve D–160 ile “Yeni bir Dünya” kurulması hedeflenmektedir.

ESAM, fikir ve ilim adamlarıyla 3 ayda bir strateji ve istişare toplantıları tertiplemektedir.

ESAM, ilim adamlarımızın katkılarıyla Araştırmalar Dergileri yayınlamaktadır.

ESAM, özellikle Avrupa’da yaşayan insanlarımızla ilgilenmekte ve zaman zaman Avrupa’dan temsilcilerin iştiraki ile istişare toplantıları düzenlemektedir.

ESAM, ülkemizi, bölgemizi, dünya ve insanlığı ilgilendiren konularda seçkin kişilerle konferanslar tertiplemektedir.

ESAM, sadece Genel Merkez bünyesinde, son 3 yılda bilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar, diplomatlar, devlet adamları ve uzmanların katıldığı 100’e yakın konferans tertiplenmiştir.

ESAM, ayrıca Türkiye genelinde planlanan ve uygulanan Ahlaki Tahribat ve Sevr konferanslarını hazırlamıştır.

ESAM, “D–8, D–60 ve D–160’ların kurulması” ve “Beşeriyetin saadeti için Yeni Adil bir Dünya”nın inşası hedefleyen, Hak merkezli çalışan bir araştırma merkezidir.

ESAM, çalışmalarında;

  1. İnançta ve ahlâkta iyiyi ve güzeli yaymak,
  2. İlimde doğruyu öne çıkartmak,
  3. İktisatta faydalı ve yararlı mal ve hizmetlerin üretilmesine ortam hazırlamak,
  4. Siyasette ise adaleti tesis etmeyi amaçlamaktadır.

ESAM, bu ilkeleri benimseyen bir kurum olarak, bunları ön planda tutan her kurum ve kişiyle işbirliği yaparak; Türkiye’de, İslam dünyasında ve bütün dünyada, barış ve adaleti tesis etmeyi gaye edinmektedir.