• +90 212 514 95 86
  • istanbul@esam.org.tr
  • Türkiye / istanbul
Haberler
PISA RAPORU VE TÜRKİYE

PISA RAPORU VE TÜRKİYE

ESAM İstanbul Şubesi olarak, akademik çerçevede değerlendirdiğimiz PISA sonuçlarına dair teknik analizi ilgililere ve tüm kamuoyuna sunarız. 

    Bilim   ve   teknoloji   alanındaki   hızlı gelişmeler küreselleşme ile beraber günümüz bilgi çağına adını vermiştir. Özelikle iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve beraberinde bu teknolojilerin hızla yaygınlaşması pek çok alanı etkilemiştir. Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyleri, bilim ve teknoloji alanındaki gelişimleri ve bu alanlardaki üretimleriyle alakalıdır. Dolayısıyla eğitim kurumları bu gelişmişliği sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir.

    Değişen ve gelişen dünyada birey davranışlarındaki değişiklikleri kalıcı hale getirebilmek, gelişmelere ayak uydurabilen, çağın beklentilerine cevap verebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini gerçekleştirmiş, özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek, ancak eğitimle mümkün olmaktadır.
Eğitim, bir ülke için politikalarıyla ve uygulamalarıyla rastlantılara bırakılamayacak kadar önemli bir olgudur. Bu nedenle, eğitim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesi ve eğitim sisteminin etkililiğinin saptanması gereklidir. Bunun için en önemli araçlardan biri, denetim sistemidir. Bu minvalde öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla ülkemizde uluslararası düzeyde sınavlar yapılmaktadır.

    Bu sınavlardan biri olan ve ülkemizde de uygulanan PISA (Programme for International Student Assessment: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), ülkemizdeki eğitim çıktılarının ve dolayısıyla eğitim sistemimizin performansının saptanması için kritik bir öneme sahip bulunmaktadır. Türkiye, uluslararası düzeyde bulunduğu konumu geliştirebilmek amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da evrensel ölçüleri yakalama uğraşındadır.

    ESAM İstanbul Şubesi olarak eğitim sisteminin daha nitelikli ve kaliteli seviyelere ulaşabilmesi ve yeni nesillerin inşası adına, akademik çerçevede değerlendirdiğimiz PISA sonuçlarına dair teknik analizimizi ilgililere ve tüm kamuoyuna sunuyoruz.

    ESAM İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Akedemik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Necip Şimşek (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Prof. Dr. Hamdullah Şevli(İstanbul Ticaret Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Doğan(Yıldız Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Murat Kirişçi(İstanbul Üniversitesi) ve Doç. Dr. Murat Sarı(Yıldız Teknik Üniversitesi)’nın katkılarıyla hazırlanan,

“PISA RAPORU VE TÜRKİYE” başlıklı raporumuza ulaşabilmek için tıklayınız: https://goo.gl/Sm7PMB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir