• +90 212 514 95 86
  • istanbul@esam.org.tr
  • Türkiye / istanbul

Yönetim

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy – Başkan

Aslen Ispartalı olup 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu. İlk orta ve liseyi İstanbul da tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında ODTU Matematik öğretmenliği programını bitirdi. Ardında 1999 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında doktorayı YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tamamladı. 2008-2009 yılında Univercity of Cincinnati de post doktora için ABD de 1 yıl bulundu. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanlarını aldı. İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü, 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu. Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babası olan Dr. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.
YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde görev yapmaktadır. 24 adet Lisansüstü tez yöneticiliği yaptı. Hali hazırda 5 doktora ve 1 yüksek lisans danışmanlığı devam etmektedir. Pek çok uluslararası makale ve cebir alanında ulusal kitapları vardır. Çalışma alanları teorik olup cebir alanındadır.

Dr. Bayram Yalçın – Başkan Vekili

1977 – Samsun’da dünyaya gelen Bayram YALÇIN İşletme yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olup sırasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Sakarya Üniversitesi,Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Kıbrıs Onbeş Kasım Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptı, halen Kıbrıs Onbeş Kasım Üniversitesinde öğretim elemanı ve İlim Yayma Vakfı Eğitim ve Kültür Müdürü olarak görevine devam ediyor. Özel sektörde özellikle gıda alanında yönetici olarak çalışırken gıda güvenliği ve helal gıda alanında sektörel ve akademik çalışmalar yaptı.Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler yapmıştır. Esam İstanbul yönetim kurulu üyesi olan YALÇIN 3 çocuk sahibidir.

Engin Genç – Ekonomik Araş. Direktörü

1985 Yılında Sivas-Koyulhisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul-Kağıthane’de tamamladı.2004 Yılında başladığı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2008-2010 yılları arasında Bağcılar Belediye Başkanlığında memur olarak iş yaşamına başladı. 2010-2012 yıllarında Bahçelievler Belediyesi Strateji ve Bütçe sorumlusu olarak görev yaptı. 2012-2014 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.2014 Yılında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazandı ve halen İstanbul Boğaziçi Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmaktadır. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Şubesinde Ekonomik Araştırmalar Direktörlüğü görevini 2015 yılından bu yana sürdürmektedir.Vergi Müfettişleri Derneği Üyesidir.

Arş. Gör. Batuhan Ustabulut – Hukukî Araş. Direktörü

1992 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010’da başladığı lisans eğitimini 2014 yılında tamamladı. 2016 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Kamu hukuku alanında başladığı yüksek lisans eğitimini 2017 yılında “Türkiye’de Parti Disiplini ve Parti İçi Demokrasi İlişkisi” başlıklı teziyle başarıyla tamamladı. Aynı üniversitede 2017 yılında başladığı doktora eğitimine devam etmekte; anayasa hukuku, anayasa yargısı, siyasî partiler hukuku, seçim hukuku, idare hukuku ve hukuk tarihi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Yayınlanmış çok sayıda makalesi ve sempozyum bildirisi bulunmakta olup ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi editörlüğü ve ESAM İstanbul Hukukî Araştırmalar Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Dr. Abdullah Demir – Stratejik Araş. Direktörü

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB – İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. (İSPARK) AŞ’de sırasıyla İşletmeler Müdürü ve Etüt Plan ve Proje Müdürü olarak çalıştı.
2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, taşıtlarda güç aktarma organları, şehircilik ve ulaşım yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış bildiri ve makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır.
Wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmakta ve ESAM İstanbul Stratejik Araştırmalar Direktörlüğünü yürütmektedir. İngilizce bilen Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu – Uluslararası Araş. Direktörü

Azerbaycanlı Dinler Tarihçisi. 2005 yılında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden onursal diploma ile mezun oldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nın lisansüstü eğitim bursunu kazandı ve Türkiye’ye geldi. Marmara Üniversitesi SBE İslam Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından 2007 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programından 2012 yılında “Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları ve Nuhilik” başlıklı teziyle mezun oldu. Tezi Nuh Kanunları ve Nuhilik (İstanbul: İSAM, 2015, ikinci baskı: 2019) adıyla neşredildi. 2009 yılında Tübingen Üniversitesi (Almanya) Institutum Religionswissenschaft und Judaistik bölümünde yaz okuluna devam etti. 2009-2010 eğitim yılında Toronto Üniversitesi (Kanada) Department for Study of Religion bölümünde misafir araştırmacı oldu. 2010-2011 eğitim yılında uluslararası öğrenci olarak Hayfa Üniversitesi’nde (İsrail) bulundu. Ekim 2017’de mülakatı başarıyla geçerek doçent unvanı aldı. Hazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesidir.
Hasanoğlu’nun çalışma alanı Yahudilik Araştırmaları, İsrail Çalışmaları, İbranice, Ortadoğu’nun teopolitiği üzerine odaklanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, çalışma atölyesi, panel, seminer, radyo ve televizyon programlarına iştirak etti. Telif ve tercüme olmak üzere 10’dan fazla kitabı, ulusal ve uluslararası nitelikli hakemli dergiler ile popüler tarih dergilerinde çok sayıda makale ve yazısı, derleme ve kitap bölümleri ile ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Arapça, Farsça, İngilizce ve İbranice bilmekte olup hali hazırda ESAM İstanbul Uluslararası Araştırmalar Direktörü görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Osman Akgül

1985 İstanbul da doğdu. İlkokulu Hırka-i Şerif İlköğretim okulunda orta ve liseyi Asfa Ahmet Mithat lisesinde tamamladı. Lisans derecesini 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İngilizce İktisat Programından aldı. Yüksek Lisansını 2014’te ve Doktorasını 2018’de aynı fakültenin Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünden aldı. 2012 yılında aynı bölüme Araştırma görevlisi olarak atandı. 2020 yılında Sosyal Politika alanında Doçentliğini aldı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında bulunan işçi-işveren ilişkisi, ücretler, iş görenlerin performansları ve gençlik ile ilgili ulusal ve uluslararası kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Sivil toplum çalışmalarında gençler üzerine odaklanmış olan AKGÜL Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunda Başkan Yardımcısıdır.